FL Studio

Tải xuống FL Studio dành cho Windows

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Phiên bản trả phí hoàn toàn
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
20.0.3.532
Tải xuốngTải xuống an toàn

Tải xuống miễn phí FL Studio. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút

Tải xuống FL Studio thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Lưu ý: Chương trình này trước đây được gọi là Fruity Loops.

Ứng dụng mới

Thêm

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác